piątek, 4 października 2013

W drodze do stania się Au Pair: Skype

fot. znalezione w internecie/photo was founded on the Internet

Właśnie zajadłam stres. Żurawiną. Suszoną. Wsunęłam całe 200 gram a nie minęła nawet godzina od rozmowy z moją nie-wiem-czy-przyszłą Host Family. Popiłam kubkiem kakao.
Just now I'm eating my stress. With cranberries. Dried. I ate 200g and even not one hour passed since talk with my-I-am-not-sure-future Host Family. I sipped it with a mug of cocoa.

Teraz siedzę i analizuję.
Now I'm sitting and parsing. 

Przedtem się stresowałam. Bo ja chcę za dużo na raz powiedzieć. I nigdy nie lubiłam rozmów przez Skype, to dla mnie jakaś taka ułomność kontaktu. Żle się czuję w takiej formie komunikacji. I pozostaje jeszcze problem głośników, słuchawek, obrazu, jakości dźwięku, jakości łacza etc., etc. Ogólnie, dużo rzeczy może nie wyjść, nie zadziałać, nie zagrać.
Before I was nervous. Cause I always wanna say to much on the same time. And I've never liked talks via Skype, for me it's a defected way to be in touch. I feel bad in this form of communication. And theres always some insecurities: loudspeakers, headphones, a quality of sound and connection, etc., etc. Well, a lot, like a lot of things could not work as they should.

Poza tym dochodzi jeszcze sam stres - ja zawsze jestem nerwowa, nie mogę się skoordynować, gadam za dużo. A po angielsku dodatkowo zdarza mi się zapomnieć o tym, że istnieje coś takiego, jak gramatyka. Jakkolwiek, na spokojnie i w domowych pieleszach potrafię po angielsku całkiem ladnie się porozumieć. Tak, tłumaczę samą siebie. Ale nativem nie jestem i nawet nie próbuję go udawać. Mój angielski to angielski z kontaktów międzyludzkich, nie ze szkoły. Fakt, niby jakieś tam podstawy są, ale niewielkie.
Moreover, even the stress alone - I'm always bit nervous, I can't coordinate myself, I'm talking too much. In English additionally, it happens to me forget that there exists also something like grammar. Anyway, in safe anr/or home space I can speak fluently English. Yes, I'm trying to explain myself. But I'm not native and I even don't try to pretend. I've learned English from people, not at school. True, I have some basics, but not too much. 

Mimo to, dzisiaj mija trzeci wieczór od kiedy moja aplikacja została zaakceptowana. Pierwszego wieczoru już miałam w profilu jedną zainteresowaną rodzinę, drugiego wieczoru pojawiła się druga.
Despite this, Today third day passed since my application was accepted. The very first day I had one request and the second one - the second one.

WOW. Dzisiaj jest trzeci wieczór i własnie skończyłam rozmawiać z drugą rodziną.
WOW. Today is the third one evening and I've already spoke with the second one family.

Jestem z siebie dumna, bo sam etap, podjęcie decyzji o rozmowie, wymagał ode mnie wysiłku psychicznego. Byłam bliska poddania się i zrezygnowania. Wszystko przez strach. Ale byłam silna. W końcu to moje marzenia a już niejednokrotnie udawało mi się pokonać ten śmieszny lęk. To jest tylko jeden krok. I wiem, że później przyjdą jeszcze następne etapy, na których będę się bać może nawet bardziej.
I'm proud of myself, cause this step, to made the decision about talk, required an extraordinary psychological effort. I was so close to give up on all of this. Everything cause I was afraid. But I'm also strong. Isn't it one of my dreams? And how many times I succeeded to go through this silly anxiety? It's just one step. And I know that lately I'll have many steps more to do, where I have to fight with even bigger doubts.

Więc rozmawialiśmy. I wszystko było bardzo miło, przynajmniej dla mnie. Host Mama prowadziła konwersację, praktycznie ją zdominowała, z czego jestem zadowolona. Poznałam dzieciaki, Host Tatę, który wypytał mnie o prawo jazdy i psa. Pochodziliśmy z iPadem po domu.
So we spoke. And everything was nice, at least for me. Host Mam have took keeping conversation for herself, she dominated it, what made me happy and pleased. I've met children, Host Dad who asked me about my driving licence, and dog. We made small walk with iPad around household.

Następne WOW.
The next one WOW.

Rozmowa się skończyła. I nie wiem, co mam o niej myśleć.
Talk get to the end, and I don't know what I should think about it.

Natomiast dopiero teraz opadają ze mnie powoli emocje.
Just now my emotions slowly are getting down.