piątek, 25 marca 2016

Madryt w mniej niż 24 godziny/Madrid in Less Than 24 Hours


Odliczywszy oczywiście kilka godzin na sen. Wystarczająco, żeby nie przysnąć w metrze i mieć siłę chodzić. Bo tak, od razu powiem - zrezygnuj z komunikacji publicznej. Tym sposobem uda Ci się doświadczyć trochę więcej z atmosfery miasta, bo na tym warto się skupić jeśli nas goni czas. Jak dostaniesz się do centrum, wszystko będziesz mieć praktycznie w zasięgu. Chyba, że definitywnie nie lubisz chodzić.
Of course we need to count off the time for sleep. But just enough so you do not fall asleep in a metro and have energy to walk around. Yes, that is it - give up the thought about using public transportation. This way you will be able to experience more out of the atmosphere of the city, because that is the thing to focus on when we are in a hurry. As soon as you get into the downtown, everything is by walking distance. Unless you are completely against walking.


1. Zacznijmy od el Rastro, do którego dostaniesz się bezpośrednio ze stacji metra La Latina. To tam znalazłam moje ukochane i wytęsknione tureckie słodycze, hiszpańskie specjały kulinarne, gigantyczne pączki i wiele, wiele innych rzeczy. El Rastro to nic innego jak pchli targ na którym znajdziecie różne różniaste cuda, a który rozpościera się na Plaza de Cascorro i Ribera de Curtidores. Według zasad miejskich otwarty jest w niedziele i święta państwowe od 9 rano do 15. Myśmy mieli trochę szczęścia żeby zobaczyć namiastkę el Rastro, jak sądzę - w końcu święta były już za pasem praktycznie.
1. Let's start with el Rastro, where you can get straight from La Latina metro station. That is where I found my favorite and missed so much Turkish candies, treasures of Spanish cuisine, giant doughnuts and much more.El Rastro is nothing else but a flea market, where you can see treasures from all around the world, and which stretches along Plaza de Cascorro and Ribera de Curtidores. According to the city rules, the market is open Sunday and holidays from 9 am to 3 pm. We were lucky to see a tiny piece of el Rastro, as I think - after all it was almost Christmas.2. Stamtąd jest blisko do Mercado de San Miguel, któremu należy się osobny post. Kiedyś miejsce handlu, teraz mekka turystów, którzy chcą zasmakować 'prawdziwej' Hiszpanii i jej tapas.
2. From there you will have close to Mercado de San Miguel, which is worth a separated article. Back in times it was a place for vendors and farmers, now it is just tourists heaven where you can try the taste of 'real' Spain with its famous tapas.


3. Warto też zobaczyć rynek główny Madrytu - Plaza Mayor, który zmieniał nazwę kilkukrotnie w czasie swojej egzystencji. Plac powstał w XVII wieku podczas rządów Filipa III i jest miejscem całkiem urokliwym o kompletnie kwadratowym kształcie. Nie będzie kłamstwem stwierdzenie, że corocznie Plaza Mayor jest odwiedzana przez tysiące tysięcy turystów jako jedna z głównych atrakcji. To tutaj odbywały/ją się walki byków, relacje meczy piłkarskich, świąteczne markety czy nawet publiczne egzekucje za czasów Inkwizycji.
3. It is necessary to see the main square of Madrid - Plaza Mayor, which was renamed few times during its existence. The square was created in XVII CE during reign of Philip III, and is quite nice spot in rectangular shape. It will not be a lie to say that Plaza Mayor is visited by thousands tourists every year as one of main to does. It is here where had/have place bull fights, football (soccer?) games streaming, holiday markets and even public executions during the times of Inquisition.
4. Palacio Real de Madrid i Santa Maria la Real de la Almudena to dwie rzeczy, które będziemy mieć na wyciągnięcie ręki, jedna obok drugiej. Santa Maria la Real de la Almudena, którą spokojnie możemy nazwać katedrą Almudena (kilka razy musiałam sprawdzić jak to przeliterować, jej...) zasługuje prawdopodobnie na trochę więcej uwagi, niż ja jej poświęciłam. Z mojej strony było to po prostu rzucenie okiem, zrobienie kilku zdjęć fasadzie i paru selfie. Jej historia sięga do czasów kiedy stolicę Hiszpanii przeniesiono z Toledo do Madrytu i na gwałt potrzebowano tam domu bożego. Legendy głoszą, że katedrę wzniesiono w miejscu meczetu zniszczonego w XI w. Mimo to prace rozpoczęto dopiero w 1879 a zakończono w 1950 roku. Trochę im to zajęło, nie?
4. Palacio Real de Madrid and Santa Maria la Real de la Almudena are two places in a reach of our hands one from another. Santa Maria la Real de la Almudena which we can call Cathedra Almudena (I had to check spelling few times, uh...) deserves way more attention than it got from me. I just took a few photos of exterior and few selfies. The story begins in the times where the capital of Spain was moved from Toledo to Madrid, and a new house of God was needed. The legends say it was build in a place of  a mosque destroyed in XI CE. Even though the works started just in 1879 and finished in 1950. It took some sweet time, didn't it?5.Pałac Królewski, czyli Palacio Real de Madrid na bogatą historię, którą nie będę Was zanudzać. Pewnie gdybym weszła do środka, zasłużył by na osobnego posta, ale niestety nie mieliśmy tyle czasu. Hiszpania jest dziedziczną monarchią parlamentarną (powiedzcie, że wiedzieliście, bo ja przez długi czas nie!), której obecnym władca jest Filip VI i mimo, że gdyby się uparł, mógłby spokojnie tam mieszkać, jednak wybrał mniej ostentacyjny pałac na uboczu. Sam budynek służy teraz celom raczej turystycznym i ceremoniom państwowym. Z dwóch stron znajdują się piękne ogrody po których spacer zdecydowanie polecam. 
5. Royal Palace, called Palacio Real de Madrid has rich story I will not bore you with. It is sure if I got to take a tour inside, there would be another article just for it, but we did not have that much time. Spain is constitutional monarchy where the title is inherited (say that you knew that, because I was not aware for long time!), where Felipe VI is current king, and probably if he were stubborn enough, he could live in Palacio Real, instead of in a place less spotlight-ish. Nowadays it is used just for state ceremonies, and as touristic attraction. There are beautiful gardens on both sides, where I recommend you sincerely to take a walk.6. Kolejnym punktem na naszej trasie jest coś absolutnie cudownego. Egipska świątynia Debot, która powstała w II wieku p.n.e jako miejsce czci Amona i Izydy. Wiem, wiem, wiem. Zastanawiacie się, jakim cudem egipska świątynia wylądowała w Madrycie... Otóż, zabytek został rozebrany i przetransportowany do Hiszpanii w ramach podziękowania jakiemu kraj udzielił Egiptowi przy ocalaniu świątyni w Nubii. 
6. The next point on our tour is something absolutely amazing. Egyptian temple Debot, which was build in II BC as a place of cult for Amon and Izyda. I know, I know. You are wondering how the heck Egyptian temple got to Madrid... Well... It was deconstructed, transported and rebuild there as a way to say thank you to Spain for their help to Egipt to save a temple in Nubia.


7. W drodze ze świątyni warto przejść przez Plaza de Espana na którym to placu znajduje się pomnik Cervantesa, pisarza, poety i nowelisty. 
7. Walking back from the temple you should stop on Plaza de Espana, where a statue of Cervantes is raised. He was a famous novelist, poet and writer.


8. I podążając Gran Vią (ulicę nazwyaną również Broadwayem Madrytu)... 
8. And following Gran Via (the street called Broadway of Madrid)...


9. ...Dotrzeć do El Corte Inglés - centrum handlowe, gdzie na szczycie możemy nacieszyć się kawą/winem/piwem czy nawet obiadem z widokiem na miejski zgiełk rozpościerający się w dole. Ceny niestety nie należą do najniższych, ale nawet jeśli jesteśmy trochę pod kreską, warto wjechać na górę i po prostu popatrzeć. Patrzenie nic nie kosztuje.
9. ...Get to El Corte Inglés, a department store where on the top we can enjoy a cup of coffee/glass of wine/beer or even lunch with the view for the noises and hurries of the city below. The prices are not one of the lowest, but even if you are tight on budget, you can ride up and just look around. Watching is free. (;Jeśli mówisz trochę po angielsku, kliknij TUTAJ, żeby zobaczyć plan wycieczki online. Możesz go też pobrać w formie PDF klikając w Download This Guide pod mapką na stronie z linku. Jeśli to nie działa, pisz do mnie śmiało na wilkmademe@gmail.com i nie zapomnij się podzielić wrażeniami!
You can click HERE to see the plan of the trip online. You can also download it in the form of PDF by clicking on Download This Guide under the map on the website. If it does not work, write to me wilkmademe@gmail.com and I will send it to you. And do not forget to share your experiences!
wtorek, 22 marca 2016

Porady: Odszkodowanie za Opóźniony lub Odwołany Lot/Advice: Compensation for Cancelled or Delayed Flight


[UWAGA: Artykuł ma charakter wyłacznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Napisany został 18.03.2016, niektóre informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne. Sprawdź swoje prawa i obowiązki na stronie przewoźnika i/lub ustawodawcy.]
[ATTENTION: article has just informational purposes and it cannot be a subject of law. It was written 18.03.2016 so some information may be out of date. Please, check your rights and duties with your provider and/or legislator.

W ostatnim poście o samolotach obiecałam Wam,  że napiszę jak skożystać na opóźnieniu lub odwołaniu lotu czy na odmówieniu przyjęcia na pokład, co czasem się zdarza. Mnie jeszcze nie, i może dlatego nie mam potrzeby ustawiania się w kolejce czy przepychania łokciami podczas pokładowania. Przecież to nie pociąg, zdążę, nie? Beze mnie nie odleci! 
In last post about planes I promised to write how turn a delayed, canceled flight or not letting you on the board (which happens) into an advantage. I have not experienced the situation when a steward tells you 'we have no sit for you', that may be why I do not feel the need of waiting in the line for boarding and making my way through with the help of my elbows. After all it is not a train, is it? It should not fly away without me!


Kiedy możemy się starać o odszkodowanie?
 • jeśli odmówiono Ci przyjęcia na pokład;
 • Twój lot został odwołany;
 • dotarłeś do celu wskazanego na bilecie z ponad 3-godzinnym opóźnieniem.
When can we apply for the compensation?
 • when you were denyied the entry on the board;
 • when your flight was canceled;
 • when you arrived to the airport shown on the ticket at least 3 hours late.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości trasy. Na terenie Unii Europejskiej będzie to za lot:
 • poniżej 1500 km - 250 EUR 
 • powyżej 1500 km - 400 EUR
Natomiast w przypadku lotów między lotniskiem w Uni Europejskiej a lotniskiem poza Unią:
 • poniżej 1500 km - 250 EUR
 • pomiędzy 1500 a 3500 km - 400 EUR
 • powyżej 3500 km - 600 EUR
Kwota ta może zostać pomniejszona o 50%, jeśli zaproponowano Ci lot w podobnym termininie.
The amount of money you can be compensated depends of the distance of the rout. For the flights between airports in European Union it will be for the flight:

 • below 1500 km - 250 EUR
 • above 1500 km - 400 EUR
For the flights between airport in the territory of European Union and outside of EU:

 • below 1500 km - 250 EUR
 • between 1500 and 3500 km - 400 EUR
 • above 3500 km - 600 EUR
You may get just 50% of that amount if you were offered a flight around the same date.

Niestety, odszkodowania nie otrzymasz jeśli:
 • lot został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności, na przykład złych warunków pogodowych czy strajku. Pod tą kategorię podpadają również niektóre awarie - dotyczy to usterek technicznych dopiero co wymienionych części, takich które miały wcześniej nie wykrytą wadę techniczną;
 • przewoźnik zaproponował Ci alternatywny lot na tej samej trasie w podobnym terminie;
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu na dwa tygodnie przed zaplanowaną datą.
You will not receive compensation if:
 • the flight was canceled because of unexpected circumstances, for example weather or employees' protest. In this category we will count also when a part of the aircraft just replaced breaks because of hidden defects;
 • the airline offered you a flight on the same rout in similar period of time;
 • you were informed about changes at least for 2 weeks prior to the flight.


Nie martw się, jeśli Twój lot odwołano z powodu wyjątkowych okoliczności. Możesz nie mieć prawa do odszkodowania, ale przewoźnik ciągle musi umożliwić Ci wybór pomiędzy:
 • zwrotem kosztów  biletu;
 • alternatywnym środkiem transportu do punktu docelowego w możliwie najkrótszym terminie;
 • przeniesieniem rezerwacji na dowlolnie wybraną przez Ciebie datę, oczywiście w miarę dostępności.
Do not worry if your flight was canceled because of extraordinary circumstances. You may not be compensated but the airline still must provide you with one from below:

 • reimbursement your ticket costs;
 • another way to get to your destination in in possible shortest period of time;
 • rescheduling your reservation for the date chosen by you according to the availability.Jak starać się o odszkodowanie? Po pierwsze, jak to mówią: w kupie siła, więc dobrze jeśli zbierzesz informacje kontaktowe od współpasażerów. Zachowaj też bilety, faktury i karty pokładowe! Po drugie, możesz złożyć wniosek osobiście wypełniając unijny formularz skargi, zachowując jego kopię oczywiście, lub skożystać z pomocy jednej z agencji, które można znaleźć online, a które się w tym właśnie specjalizują. Jeśli wybierzesz drugą opcję, pamiętaj, że żadna agencja nie poprosi Cię o dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku - dopiero w przypadku przyznania przez sąd odszkodowania pobiorą jakiś procent kwoty, którą otrzymałeś. Jeśli agencja prosi Cię o dokonanie jakichkolwiek opłat przed otrzymaniem wyroku - uciekaj! To najprawdopodobniej oszuści.
How do you apply for compensation? First of all, as they say the more the merrier, so it is a good option to collect at least emails from other passengers waiting for the same flight. Keep all boarding passes, invoices and tickets! Second of all, you can either apply for compensation personally filling a complaint form (and of course keeping a copy for yourself!) or use one of online assistants specialized in those kinds of cases. If the second is an option chosen by you, remember they will not charge you any fees before the decision. Usually the rule is: no compensation, no fee. If somebody asks you to pay before applying for compensation they may be a scam, just find another assistant. And read the rules carefully!

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, lub linia lotnicza nie odpowiada, możesz skierować kroki do Komisji Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dołączając do skargi kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika, kopię odpowiedzi (lub informację o jej braku) a także kopie dokumentów potwierdzających rezerwację na dany lot.
If you do not agree with the decision you received from the airline, or they do not answer, you can contact an institution to  consumers rights, attaching all documents: usually a copy of your complaint, representative's answer (or a note about lack of it) and copies of your tickets.

I uzbrój się w cierpliwość, wszystko może trochę potrwać. Jakkolwiek, życzę Wam samych lotów o czasie i na czas, i pięknej pogody. I żadnych nieprzewidzianych usterek.
Be patient, all of that may take some time. However, I wish you flights at time and beautiful weather. And no unpleasant surprises.

P.S. 
Z plotek zasłyszanych przeze mnie tu i tam wynika, że Ryanair lubi ignorować swoich pasażerów czasem. Szczególnie w związku z rekalmacjami. 
P.S.
From the gossips heard by me here and there I assume Ryainair likes to ignore their passengers sometimes. Especially when it comes to complaints.


piątek, 18 marca 2016

Porady: Odwołany Lub Opóźniony Lot - Co Robić?/Advices: Delayed or Canceled Flight - What Do I Do?


[UWAGA: artykuł ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny, nie prawny. Napisany został 18.03.2016, niektóre informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne. Sprawdź swoje prawa i obowiązki na stronie przewoźnika i/lub ustawodawcy.]
[ATTENTION: article has just informational purpose, cannot be used as a law advice. It was written 18.03.2016 so some information may be out of date. Please, check your rights and duties with your provider and/or legislator.] 

Po pierwsze, nie panikuj. Wszystko będzie w porządku. 
First of all, do not panic. Everything is going to be just fine.

Po drugie, jeśli jesteś już na lotnisku, nie krzycz, nie złość się, nie strasz nikogo sądem. W ten sposób nie zyskasz nic prócz zirytowania obsługi, a przecież to ich pomocy potrzebujesz, prawda? Uśmiechnij się, wyglądaj bezradnie i... do dzieła. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli wspomnisz parę razy z przerażonymi oczyma, że nie masz pieniędzy a musisz się dostać do celu, ktoś znajdzie dla Ciebie alternatywne połączenie. 
Second of all, if you are already on the airport: do not raise your voice, do not get angry and do not bring a court into the problem. That way you are going to get nothing but annoy the customer service/steward, and after all he/she is the one to help you, isn't he/she? Smile, look as lost as you can and... go for it. Speaking out of experience, if you mention few times that you have no money and you MUST get to your destination, someone will find an alternative connection for you.

Jeśli Twój lot został zmieniony/odwołany na dwa tygodnie przed wylotem, cóż... Tutaj nic nie wskórasz, zagryź zęby i spróbuj znaleźć inne rozwiązanie. Zwykle największym problemem są tu loty łączone, szczególnie jeśli każdy odcinek masz wykupiony u innego przewodnika. Właśnie dla takich sytuacji jest bezpiecznie mieć wykupione ubezpieczenie, jakkolwiek przy moim zwykle ograniczonym budżecie pomijam ten krok i modlę się, żeby wszystko było w porządku. Tę opcję polecam jednak tylko ludziom, którzy potrafią się nie martwić na zapas.
If your flight was changed/canceled a week before the departure, well... Here is not much you can do but suck it up and find another solution. Usually the biggest problem is here with connected flights, especially if every part of your travel was bought with different provider. Fore those kind of situations is good and smart to have travel insurance bought. However with my tight budget I do not budge with it and pray for everything to be fine. That solution I would recommend just to ones with nerves out of steel though.

W przypadku lotu opóźnionego przysługuje Ci prawo do bezpłatnego/ych posiłku/ów i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, oraz dwóch rozmów telefonicznych, faksów lub maili. Jeśli opóźnienie wynosi ponad pięć godzin, masz prawo do zwrotu kosztów biletów jeśli zrezygnujesz z podróży, lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu. Gdy opóźniony odlot następuje dzień po terminie przewoźnik jest zobowiązany zapewnić Ci hotel a także transport z i na lotnisko.
In the case of delayed flight you have the right to free meal/s and drink/s in the amount proportional to the time of awaiting as well as to two free phone calls, faxes or e-mails. If the delay is greater than 5 hours, you have the right to reimbursement of the price of the tickets if you give up the travel, or the flight back to your departure airport. If the delayed flight will have place the following day, the airline should cover your hotel accommodation and provide with transfer from and to the airport.

Kiedy lot został odwołany istnieją trzy opcje. Pierwsza jest taka, że w ciągu siedmiu dni możesz otrzymać zwrot pełnego kosztu biletu po cenie w jakiej został zakupiony. Dotyczy to też lotów łączonych, wraz z zapewnieniem powrotu do pierwszego miejsca odlotu jeśli lot dłużej nie służy pierwotnemu planowi. W drugiej opcji mamy do wyboru kontynuowanie podróży na porównywalnych warunkach; oznacza to po prostu wybór innej trasy, innego połączenia w najwcześniejszym możliwym terminie. Trzecia to również zmiana planu podróży, na porównywalnych warunkach i do miejsca docelowego, jednak w terminie dogodnym dla pasażera. Oczywiście w zależności od dostępności i wolnych miejsc.
When your flight was canceled you have three options. First of them is getting your money reimbursed, all what you payed. It also applies to connected flights, including return flight to the airport you started your travel at if continuing the journey became pointless. Second option is continuing the travel on the same rules but with different route, that means choosing alternative first available flight/s to your destination. Third thing you can do is to give up the travel now, but reschedule it to the most suitable for you date, depending on availability of flights and seats.


Ale... chwilka! To jeszcze nie wszystko. Pieniądze szczęścia nie dają, szczególnie jeśli przechodzisz własnie przez stan przedzawałowy i/lub tracisz ostatnie dni wakacji w związku z lotniskowymi perypetiami, ale możesz się również starać o odszkodowanie od przewoźnika. Jak? O tym opowiem niedługo.
One moment! That is not all yet. Money will not make you happier, especially when you are going through heart attack state and/or loosing las days of vacation you saved for this year because of airport troubles, but you may also be qualified for compensation from your airline. How? I will try to write about it soon.

P.S.
Uwaga na tanie linie lotnicze. Jeśli kupiliście oddzielnie bilet na dwa lub więcej odcinków, jest to tzw. lot łączony (macie dwa lub więcej numerków rezerwacji). Tanie linie, takie jak Ryanair w regulaminie mają zastrzeżone, że nie pokrywają kosztów związanych z pozostałymi odcinkami. Na przykład jak w moim przypadku: Miałam lecieć z Porto do Lizbony i tam z Lizbony do Warszawy, ale pierwszy lot został odwołany. Teoretycznie Ryanair był odpowiedzialny tylko za lot Porto - Lizbona i nic więcej, ale w efekcie zapewnili mi podróż do Warszawy z ponad 24h opóźnieniem. Hah. Nie wiem, czy powinnam być wdzięczna, czy ciągle próbować z odszkodowaniem. 
P.S.
Watch out for so called low fare airlines. If you got tickets for two or more planes to get to one point, it is considered connection flight (usually in that situation you have two or more reservation numbers). Low fare airlines such as Ryianair or WizzAir for example made point in their regulations, they do not cover costs of lost connections when a plane is delayed or canceled. In my case: I was supposed to fly from Porto to Lisbon and then from Lisbon to Warsaw, but the first flight was canceled. In theory Ryanair was responsible just for the connection Porto - Lisbon, nothing more, but after all they provided me a ticket to Warsaw with more than 24 hours delayed. Hah. Shall I be grateful or apply for compensation, I do not know.


wtorek, 15 marca 2016

Krótka Historia o Tym, Jak Ryanair Spełnił Moje Życzenia/Short Story How Ryanair Made My Wishes Come True


Z liniami lotniczymi tak to już bywa, że czasem dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, jak z pogoda w Atlancie. Nie kiedy lot się opóźni, niekiedy w ogóle zostaje odwołany. Poradami co w podobnych sytuacjach zrobić podzielę się z Wami w następnym poście.
It happens that airlines can be as unpredictable as the weather in Atlanta. Sometimes a flight is delayed, sometimes it is cancelled completely. what to do in cases like those I will share with you in next post.

Ryanair w czasie naszej krótkiej znajomości, bo pierwszy raz leciałam z nimi w październiku 2015, zaskoczył mnie niemiło i nie zostawił po sobie najlepszego wrażenia. Tego dnia, a był to poniedziałek, 21go grudnia chciałam się po prostu dostać do domu na święta. Na lotnisko w Porto podrzucił mnie Helder, nie tylko koordynator ale też przyjaciel, i pożegnawszy się ze wszystkimi, którzy byli dokoła (a było nas sporo, bo ludzie z którymi spędziłam poprzedni tydzień na wymianie młodzieży również wracali do siebie), przeszłam przez kontrolę i usiadłam pod swoim wyjściem (gatem, jeśli chcemy brzmieć 'cool'). I tak sobie czekałam, i czekałam. Minuty płynęły, a ja się nie przejmowałam. Aż do momentu, kiedy nadszedł planowany czas wylotu a samolotu ani widu, ani słychu. Lekko poddenerwowana podeszłam do stewarda, który już mnie dwa razy wcześniej odesłał uspokajając, że na pewno zdążę na przesiadkę w Lizbonie. Tym razem pan skierował mnie do biura obsługi klienta linii. Woah! Zapowiadało się ciekawie...
During our short relationship, because I flew with them in November 2015 for the first time, Ryanair surprised me in negative way and left bad impression. That day, Monday, 21st of December, I just wanted to get back home for Christmas. Helder, not only my coordinator but as well a friend, dropped me in the airport, and after saying goodbye to people (and there was quite a lot of us, because people with whom I spent previous week during a Youth Exchange were going back, too), passing through check in I sat under my gate. And I had waited and waited. The minutes were passing, and I did not care. Until the time of departure came but there was no plane to board on. Feeling anxious, I went to ask a steward, who sent me back with nothing twice already ensuring everything is going to be just fine, and I will be able to catch the other plane in Lisbon. Well... this time he told me to go to customer service. Woah! There was something interesting about to happen...

Żeby się dostać do biura, musiałam wyjść z terminalu. Cóż. Pani przy biurku powiedziała mi, żebym szybko wracała, bo mój samolot ląduje i zaraz nas będą podładować. Więc z nadzieją w serduchu, truchtem podbiegłam do kolejki do ochrony, przeprawiwszy się przez nią jeszcze raz i w stronę bramki. 
To get there, I had to leave the terminal. The only advice I got from the helpdesk was to go back to the gate as fast as I am able, because my plane is landing, and we are going to be boarded. Off I went carrying hope in my heart, trotting I took my spot in the line to security check in second time this day, and not slowing down went back to the gate. 

[Tu historia z życia, dramatis personae: JA (J), Ochroniarz (O) i świadkowie.
O: Wie Pani, ze limit płynów jest 100ml?
J: Taaaak...
O: A ma Pani sardynki...
J: No mam. - I w tym momencie cos zaczyna mi w mózgu świtać, zaczynam się śmiać. - Ale one są czekoladowe!
Nie uwierzył, musiałam rozpakować bagaż i mu pokazać. Biegał z tymi sardynkami po wszystkich kolegach, śmiał się i każdemu pokazywał, zachwalając przy okazji portugalską czekoladę, z której były zrobione.]
[The story of my life, dramatis personae: ME (M), Guard (G) and witnesses.
G: Do you know only 100 ml containers are allowed?
M: Yeeeees...
G: But you have sardines...
M: Yes, I do. - And here is when the light in my head goes on, I am starting to laugh. - But they are  made out of chocolate!
He did not believe, I had to unpack my suitcase and show to him, just so he can take them and show to all of his workmates, laughing and complementing Portuguese chocolate they were made out of.]

Psikus. Żaden samolot nie zamierzał się pojawić, a przynajmniej nie ten, na który czekałam. 
A trick played on me: There was not a plane going to land, at least not the one I was waiting for.

Okazało się, że nasz lot w ogóle został odwołany... Szczerze, kolana się pode mną ugięły. Święta już tuż tuż, a ja w 2013 i 14 byłam w Stanach, daleko od rodziny, jednym z powodów dla których tym razem zostałam w Europie była własnie potrzeba spędzenia tego czasu z rodziną. I teraz zaistniało spore ryzyko, że mogę zwyczajnie nie zdążyć. Z Lizbony, gdzie próbowałam się dostać, miałam następny lot do Warszawy już zaraz zaraz, a połączenia są chyba dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki. Część podróżnych po prostu pojechała autobusem, w moim przypadku rozwiązanie nie było takie proste. Tam poznałam Krzyśka, który był na Erasmusie w Aveiro i też próbował wrócić na święta. Odesłano nas po raz kolejny do biura.
It turned out that our flight was one of those canceled... My knees went soft and wobbly. The Christmas was here and in 2013 and 14 I was in the USA, far away from family, and one of the reasons I decided to stay in Europe this year was to be able to go back home for this time. Now the chances were that I was going to miss it again. To Lisbon, where I was trying to get, the flight to Warsaw was departuring soon, and if I am not wrong it has just two other connections with Poland: Mondays and Thursdays, next flight was simply too late. Some of the people just went by bus provided by the airline, for me the solution was not that simple. That is where I met Krzysiek, a polish boy doing Erasmus in Aveiro  in exactly the same situation. The two of us were sent again to the customer service.

Moje serducho było struchlałe z przerażenia: nie miałam ani czasu, ani pieniędzy na takie przygody. Bałam się, że Boże Narodzenie przeleci mi koło nosa, albo że za nowe bilety przyjdzie mi zapłacić więcej, niż mam na koncie (a wierzcie, że stan mojego konta niemal wiecznie oscyluje wokół zera). Przed nami kolejka była spora, ludzi złych i sfrustrowanych. Gdy wreszcie stanęliśmy przed kontuarem, szczerze mówiąc nie wiedziałam, którą taktykę obrać. Postawiłam na zmęczoną, zagubioną i biedną studentkę, która bardzo potrzebuje pomocy. I voila! Znalazły się dla nas bilety do Polski z przesiadką w Madrycie... 
There was just worry in my heart: I had no time nor money for such adventures. I was afraid the Christmas is gonna pass by without me, I was worried new tickets will be way to expensive for my pocket (And trust me, my saldo is usually oscillating around big, fat zero). The line ahead was long, the line of angry, frustrated and tired people. Frankly speaking I had no idea which strategy to use when we finally arrived to the desk. My choice went for honest: tired, lost and poor student which desperately needs a solution. And voila! They found us tickets to Poland with a switch of planes in Madrid...

Serio. Lot do Madrytu był około 20:30 a stamtąd do Warszawy o 17 dnia następnego. Szczęście w nieszczęściu. Na lotnisku siedziałam od 7 rano i jedyne o czym marzyłam, to być już w domu. Ale wiecie... kiedy los daje Ci cytryny. Możesz z nich zrobić albo lemoniadę, albo tartę. Nie poddawaj się, bo za rogiem zawsze czeka rozwiązanie. Może nie takie, jakie uważasz za najlepsze, ale jeśli otworzysz oczy i pozwolisz sobie popłynąć na fali tego, co się dzieje, obiecuję, przygoda będzie niezapomniana! Z każdej chwili możesz wycisnąć tyle, ile się tylko da.
Seriously. The flight to Madrid was around 20:30 and from there to Warsaw at 5 pm the following day. It was a good thing in a bad thing. I was on the airport since 7 am, and the only dream in my head was to get home. But you know... when live gives you lemons, you can make either lemonade or a lemon pie. You shall not give up, because there is a solution awaiting behind the corner. Maybe it is not the solution you consider the best, but if you open your eyes and allow yourself to dive into what is happening, you have a chance for quite an adventure! You can take out of every moment as much as is just possible.


I... uważaj czego sobie życzysz! Bo słowa zamieniają się w rzeczywistość. Kiedy kupowałam bilety na święta, chciałam lecieć przez Madryt, ale ceny były znacząco wyższe, dlatego postawiłam na Lizbonę. No cóż. Widocznie Ryanair postanowił mi zrobić prezent pod choinkę. Powiem, że im się udało. Fakt, spędziłam 24 godziny mniej z rodziną, ale miałam też okazję liznąć trochę Madrytu. A co można w Madrycie zrobić w 8 godzin? O tym jeszcze się dowiecie!
And... beware of what you wish for! Words turn into reality. When I was buying the tickets home for Christmas, I wanted to have connection in Madrid, but it was too expensive. The choice went for cheaper connection in Lisbon. Well. Ryanair decided to make my wishes come true, as a Christmas gift. I must say, it was a good one. Truth is that I lost 24 hours with my family, but also got to discover a bit of Madrid. And what can you do in Madrid for 8 hours? I will tell you soon!

P.S. 
Krzysiek uratował mi tyłek, i to dzięki niemu nie spałam na lotnisku!
P.S.
Krzysiek saved my life and thanks to him I did not sleep that night on the airport!