piątek, 18 marca 2016

Porady: Odwołany Lub Opóźniony Lot - Co Robić?/Advices: Delayed or Canceled Flight - What Do I Do?


[UWAGA: artykuł ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny, nie prawny. Napisany został 18.03.2016, niektóre informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne. Sprawdź swoje prawa i obowiązki na stronie przewoźnika i/lub ustawodawcy.]
[ATTENTION: article has just informational purpose, cannot be used as a law advice. It was written 18.03.2016 so some information may be out of date. Please, check your rights and duties with your provider and/or legislator.] 

Po pierwsze, nie panikuj. Wszystko będzie w porządku. 
First of all, do not panic. Everything is going to be just fine.

Po drugie, jeśli jesteś już na lotnisku, nie krzycz, nie złość się, nie strasz nikogo sądem. W ten sposób nie zyskasz nic prócz zirytowania obsługi, a przecież to ich pomocy potrzebujesz, prawda? Uśmiechnij się, wyglądaj bezradnie i... do dzieła. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli wspomnisz parę razy z przerażonymi oczyma, że nie masz pieniędzy a musisz się dostać do celu, ktoś znajdzie dla Ciebie alternatywne połączenie. 
Second of all, if you are already on the airport: do not raise your voice, do not get angry and do not bring a court into the problem. That way you are going to get nothing but annoy the customer service/steward, and after all he/she is the one to help you, isn't he/she? Smile, look as lost as you can and... go for it. Speaking out of experience, if you mention few times that you have no money and you MUST get to your destination, someone will find an alternative connection for you.

Jeśli Twój lot został zmieniony/odwołany na dwa tygodnie przed wylotem, cóż... Tutaj nic nie wskórasz, zagryź zęby i spróbuj znaleźć inne rozwiązanie. Zwykle największym problemem są tu loty łączone, szczególnie jeśli każdy odcinek masz wykupiony u innego przewodnika. Właśnie dla takich sytuacji jest bezpiecznie mieć wykupione ubezpieczenie, jakkolwiek przy moim zwykle ograniczonym budżecie pomijam ten krok i modlę się, żeby wszystko było w porządku. Tę opcję polecam jednak tylko ludziom, którzy potrafią się nie martwić na zapas.
If your flight was changed/canceled a week before the departure, well... Here is not much you can do but suck it up and find another solution. Usually the biggest problem is here with connected flights, especially if every part of your travel was bought with different provider. Fore those kind of situations is good and smart to have travel insurance bought. However with my tight budget I do not budge with it and pray for everything to be fine. That solution I would recommend just to ones with nerves out of steel though.

W przypadku lotu opóźnionego przysługuje Ci prawo do bezpłatnego/ych posiłku/ów i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, oraz dwóch rozmów telefonicznych, faksów lub maili. Jeśli opóźnienie wynosi ponad pięć godzin, masz prawo do zwrotu kosztów biletów jeśli zrezygnujesz z podróży, lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu. Gdy opóźniony odlot następuje dzień po terminie przewoźnik jest zobowiązany zapewnić Ci hotel a także transport z i na lotnisko.
In the case of delayed flight you have the right to free meal/s and drink/s in the amount proportional to the time of awaiting as well as to two free phone calls, faxes or e-mails. If the delay is greater than 5 hours, you have the right to reimbursement of the price of the tickets if you give up the travel, or the flight back to your departure airport. If the delayed flight will have place the following day, the airline should cover your hotel accommodation and provide with transfer from and to the airport.

Kiedy lot został odwołany istnieją trzy opcje. Pierwsza jest taka, że w ciągu siedmiu dni możesz otrzymać zwrot pełnego kosztu biletu po cenie w jakiej został zakupiony. Dotyczy to też lotów łączonych, wraz z zapewnieniem powrotu do pierwszego miejsca odlotu jeśli lot dłużej nie służy pierwotnemu planowi. W drugiej opcji mamy do wyboru kontynuowanie podróży na porównywalnych warunkach; oznacza to po prostu wybór innej trasy, innego połączenia w najwcześniejszym możliwym terminie. Trzecia to również zmiana planu podróży, na porównywalnych warunkach i do miejsca docelowego, jednak w terminie dogodnym dla pasażera. Oczywiście w zależności od dostępności i wolnych miejsc.
When your flight was canceled you have three options. First of them is getting your money reimbursed, all what you payed. It also applies to connected flights, including return flight to the airport you started your travel at if continuing the journey became pointless. Second option is continuing the travel on the same rules but with different route, that means choosing alternative first available flight/s to your destination. Third thing you can do is to give up the travel now, but reschedule it to the most suitable for you date, depending on availability of flights and seats.


Ale... chwilka! To jeszcze nie wszystko. Pieniądze szczęścia nie dają, szczególnie jeśli przechodzisz własnie przez stan przedzawałowy i/lub tracisz ostatnie dni wakacji w związku z lotniskowymi perypetiami, ale możesz się również starać o odszkodowanie od przewoźnika. Jak? O tym opowiem niedługo.
One moment! That is not all yet. Money will not make you happier, especially when you are going through heart attack state and/or loosing las days of vacation you saved for this year because of airport troubles, but you may also be qualified for compensation from your airline. How? I will try to write about it soon.

P.S.
Uwaga na tanie linie lotnicze. Jeśli kupiliście oddzielnie bilet na dwa lub więcej odcinków, jest to tzw. lot łączony (macie dwa lub więcej numerków rezerwacji). Tanie linie, takie jak Ryanair w regulaminie mają zastrzeżone, że nie pokrywają kosztów związanych z pozostałymi odcinkami. Na przykład jak w moim przypadku: Miałam lecieć z Porto do Lizbony i tam z Lizbony do Warszawy, ale pierwszy lot został odwołany. Teoretycznie Ryanair był odpowiedzialny tylko za lot Porto - Lizbona i nic więcej, ale w efekcie zapewnili mi podróż do Warszawy z ponad 24h opóźnieniem. Hah. Nie wiem, czy powinnam być wdzięczna, czy ciągle próbować z odszkodowaniem. 
P.S.
Watch out for so called low fare airlines. If you got tickets for two or more planes to get to one point, it is considered connection flight (usually in that situation you have two or more reservation numbers). Low fare airlines such as Ryianair or WizzAir for example made point in their regulations, they do not cover costs of lost connections when a plane is delayed or canceled. In my case: I was supposed to fly from Porto to Lisbon and then from Lisbon to Warsaw, but the first flight was canceled. In theory Ryanair was responsible just for the connection Porto - Lisbon, nothing more, but after all they provided me a ticket to Warsaw with more than 24 hours delayed. Hah. Shall I be grateful or apply for compensation, I do not know.