wtorek, 22 marca 2016

Porady: Odszkodowanie za Opóźniony lub Odwołany Lot/Advice: Compensation for Cancelled or Delayed Flight


[UWAGA: Artykuł ma charakter wyłacznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Napisany został 18.03.2016, niektóre informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne. Sprawdź swoje prawa i obowiązki na stronie przewoźnika i/lub ustawodawcy.]
[ATTENTION: article has just informational purposes and it cannot be a subject of law. It was written 18.03.2016 so some information may be out of date. Please, check your rights and duties with your provider and/or legislator.

W ostatnim poście o samolotach obiecałam Wam,  że napiszę jak skożystać na opóźnieniu lub odwołaniu lotu czy na odmówieniu przyjęcia na pokład, co czasem się zdarza. Mnie jeszcze nie, i może dlatego nie mam potrzeby ustawiania się w kolejce czy przepychania łokciami podczas pokładowania. Przecież to nie pociąg, zdążę, nie? Beze mnie nie odleci! 
In last post about planes I promised to write how turn a delayed, canceled flight or not letting you on the board (which happens) into an advantage. I have not experienced the situation when a steward tells you 'we have no sit for you', that may be why I do not feel the need of waiting in the line for boarding and making my way through with the help of my elbows. After all it is not a train, is it? It should not fly away without me!


Kiedy możemy się starać o odszkodowanie?
 • jeśli odmówiono Ci przyjęcia na pokład;
 • Twój lot został odwołany;
 • dotarłeś do celu wskazanego na bilecie z ponad 3-godzinnym opóźnieniem.
When can we apply for the compensation?
 • when you were denyied the entry on the board;
 • when your flight was canceled;
 • when you arrived to the airport shown on the ticket at least 3 hours late.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości trasy. Na terenie Unii Europejskiej będzie to za lot:
 • poniżej 1500 km - 250 EUR 
 • powyżej 1500 km - 400 EUR
Natomiast w przypadku lotów między lotniskiem w Uni Europejskiej a lotniskiem poza Unią:
 • poniżej 1500 km - 250 EUR
 • pomiędzy 1500 a 3500 km - 400 EUR
 • powyżej 3500 km - 600 EUR
Kwota ta może zostać pomniejszona o 50%, jeśli zaproponowano Ci lot w podobnym termininie.
The amount of money you can be compensated depends of the distance of the rout. For the flights between airports in European Union it will be for the flight:

 • below 1500 km - 250 EUR
 • above 1500 km - 400 EUR
For the flights between airport in the territory of European Union and outside of EU:

 • below 1500 km - 250 EUR
 • between 1500 and 3500 km - 400 EUR
 • above 3500 km - 600 EUR
You may get just 50% of that amount if you were offered a flight around the same date.

Niestety, odszkodowania nie otrzymasz jeśli:
 • lot został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności, na przykład złych warunków pogodowych czy strajku. Pod tą kategorię podpadają również niektóre awarie - dotyczy to usterek technicznych dopiero co wymienionych części, takich które miały wcześniej nie wykrytą wadę techniczną;
 • przewoźnik zaproponował Ci alternatywny lot na tej samej trasie w podobnym terminie;
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu na dwa tygodnie przed zaplanowaną datą.
You will not receive compensation if:
 • the flight was canceled because of unexpected circumstances, for example weather or employees' protest. In this category we will count also when a part of the aircraft just replaced breaks because of hidden defects;
 • the airline offered you a flight on the same rout in similar period of time;
 • you were informed about changes at least for 2 weeks prior to the flight.


Nie martw się, jeśli Twój lot odwołano z powodu wyjątkowych okoliczności. Możesz nie mieć prawa do odszkodowania, ale przewoźnik ciągle musi umożliwić Ci wybór pomiędzy:
 • zwrotem kosztów  biletu;
 • alternatywnym środkiem transportu do punktu docelowego w możliwie najkrótszym terminie;
 • przeniesieniem rezerwacji na dowlolnie wybraną przez Ciebie datę, oczywiście w miarę dostępności.
Do not worry if your flight was canceled because of extraordinary circumstances. You may not be compensated but the airline still must provide you with one from below:

 • reimbursement your ticket costs;
 • another way to get to your destination in in possible shortest period of time;
 • rescheduling your reservation for the date chosen by you according to the availability.Jak starać się o odszkodowanie? Po pierwsze, jak to mówią: w kupie siła, więc dobrze jeśli zbierzesz informacje kontaktowe od współpasażerów. Zachowaj też bilety, faktury i karty pokładowe! Po drugie, możesz złożyć wniosek osobiście wypełniając unijny formularz skargi, zachowując jego kopię oczywiście, lub skożystać z pomocy jednej z agencji, które można znaleźć online, a które się w tym właśnie specjalizują. Jeśli wybierzesz drugą opcję, pamiętaj, że żadna agencja nie poprosi Cię o dokonanie opłaty przed złożeniem wniosku - dopiero w przypadku przyznania przez sąd odszkodowania pobiorą jakiś procent kwoty, którą otrzymałeś. Jeśli agencja prosi Cię o dokonanie jakichkolwiek opłat przed otrzymaniem wyroku - uciekaj! To najprawdopodobniej oszuści.
How do you apply for compensation? First of all, as they say the more the merrier, so it is a good option to collect at least emails from other passengers waiting for the same flight. Keep all boarding passes, invoices and tickets! Second of all, you can either apply for compensation personally filling a complaint form (and of course keeping a copy for yourself!) or use one of online assistants specialized in those kinds of cases. If the second is an option chosen by you, remember they will not charge you any fees before the decision. Usually the rule is: no compensation, no fee. If somebody asks you to pay before applying for compensation they may be a scam, just find another assistant. And read the rules carefully!

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, lub linia lotnicza nie odpowiada, możesz skierować kroki do Komisji Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dołączając do skargi kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika, kopię odpowiedzi (lub informację o jej braku) a także kopie dokumentów potwierdzających rezerwację na dany lot.
If you do not agree with the decision you received from the airline, or they do not answer, you can contact an institution to  consumers rights, attaching all documents: usually a copy of your complaint, representative's answer (or a note about lack of it) and copies of your tickets.

I uzbrój się w cierpliwość, wszystko może trochę potrwać. Jakkolwiek, życzę Wam samych lotów o czasie i na czas, i pięknej pogody. I żadnych nieprzewidzianych usterek.
Be patient, all of that may take some time. However, I wish you flights at time and beautiful weather. And no unpleasant surprises.

P.S. 
Z plotek zasłyszanych przeze mnie tu i tam wynika, że Ryanair lubi ignorować swoich pasażerów czasem. Szczególnie w związku z rekalmacjami. 
P.S.
From the gossips heard by me here and there I assume Ryainair likes to ignore their passengers sometimes. Especially when it comes to complaints.