piątek, 18 października 2013

Stres/Stress

Kiedy ponad rok temu (dokładnie we wrześniu 2012) wpadłam na pomysł, że zostanę Au Pair, nie przypuszczałam, że wiąże się to z tak dużym obciążeniem emocjonalnym. A w ostatnich dniach moja umiejętność czekania jest mocno nadwyrężana i testowana. 
When over year ago (exactly on September 2012) I found the idea to become an Au, I didn't suppose it's bounded with such an emotional tension. And last days my ability to wait is strained and tested. 

Po pierwsze za niedługo czeka mnie potwornie ważny egzamin, który będzie uwieńczeniem nie zawsze aż tak ciężkiej pracy, pięcioletniej. Nie zawsze była to walka z prowadzącymi zajęcia o zaliczenie i ocenę. Częściej walka o to, żeby po prostu móc studiować. Wierzcie, ciągnięcie pracy i studiów w tym samym czasie nie jest łatwe, a jednak wiele osób po prostu musi. I musi dać radę. Więc siedzę i się uczę. I głowa mnie boli od tych dróg pyłokomórkowych i Prozacu. 
First of all, there is an extremely important exam waiting for me. This exam will be the crowning not always hard work, work of five years. Not always I fighted just for good mark and passing. More often that was a fight just for possibility to study. Believe me, working and studying in the same time aren't easy, but a lot of people just must do like this. And those people have to deal with it. So now I'm sitting and learning, and I have headache cause of this theories about brain and Prozac (that's not direct translation, but I'm not sure how to translate some of neurobiological terms).

Więc się stresuję. 
So I'm stressed.

I jeszcze to czekanie. Na dokumenty, na spotkanie w ambasadzie, na kuriera z paszportem, potem na samolot. I na orientation. I na poznanie rodziny. I na to jak będzie. 
Moreover, this waiting. For documents, for appointment at embassy, for courier with my passport, after all of this for plane. And for orientation. And for meeting with the family. And for how it will like to be. 

Jeszcze półtora miesiąca. Zleci tak szybko. 
I have month and half more. That will pass so fast.

Na razie jestem kłębkiem nerwów. Ale, co cieszy mnie bardziej, umiem sobie z tym poradzić. Na drodze do stania się Au Pair jest wiele mniejszych i większych stresów. (;
Now I'm like a bundle of nerves. But... I can deal with this, what makes me happy. On the way to become an Au Pair is a lot of bigger and smaller stressors.